O nás

Profil spoločnosti

Firma IDO EET - Levické strojárne s.r.o. je členom firemného zoskupenia EET, ktoré vytvárajú štyri spoločnosti, dve so sídlom v Nemecku a dve so sídlom na Slovensku. Tieto spoločnosti sa pri vzájomnej spolupráci podieľajú na návrhu, výrobe, dodávkach a montáži technologických zariadení, alebo ich častí v oblasti energetiky, priemyselnej vzduchotechniky, odsávania, filtrácie, pneumatickej a mechanickej dopravy.

Spoločnosť IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. je výrobný závod strojárskeho charakteru sídliaci na západnom Slovensku v Leviciach. Ťažisko činnosti spoločnosti spočíva vo výrobe, dodávkach a montáži zariadení. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť vo vlastných priestoroch v Leviciach na ploche 14 603 m2, vo výrobných priestoroch prevádzka Demandice o ploche 26 710 m2 a vo výrobných priestoroch spoločnosti SAPNET v Leviciach na ploche 16 612 m2. Popri strojnom parku so širokým záberom má spoločnosť moderný konštrukčný ateliér. Okrem spomínaných výrobných možností je spoločnosť vybavená montážnymi kapacitami a montážnou technikou. Spoločnosť IDO EET s.r.o. zamestnáva 200 pracovníkov a má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálny manažérsky systém podľa medzinárodne platnej normy ISO 14001. V roku 2019 naša spoločnosť zavŕšila certifikačný proces získaním posledného certifikátu bezpečnosti ISO 45001. V roku 2015 zavŕšila naša spoločnosť cerfifikačný proces získaním certifikátov podľa ASME CODE.

0

Hotových projektov za 10 rokov

0

Obchodných partnerov

0

zobrazení stránky

0

rokov od založenia firmy

0

€ obratu za 10 rokov

Cog

Rekonštrukcia pecí

Kuplová pec stále zostáva veľmi ekonomickým taviacim zariadením spĺňajúcim individuálne požiadavky na kvalitu odliatkov, efektivitu tavby a teplotu železa. Dozvedieť sa viac

Cog

Kolóny

Kolóny pracujú za zníženého tlaku. Znížením tlaku sa znižuje bod varu zlúčenín v mazute, takže je možné pri teplotách 360 –400°C vydestilovať z ropy (mazutu) ďalšie látky. Dozvedieť sa viac

Cog

Prepojovacie potrubia

Slúžia na dopravu pary, vody a iných energetických médií v priemyselných prevádzkach. Dozvedieť sa viac

Cog

Výmenníky

Výmenníky klasickej konštrukcie s valcovým plášťom a trubkovým zväzkom, s rebrovanými rúrkami a komorami. Dozvedieť sa viac

Cog

Ohrievače

CHadové a rúrkové zväzky umiestňované do spaľovacích komôr a spalinovodov energetických zariadení. Dozvedieť sa viac

Cog

Netlakové a tlakové nádrže

Netlakové nádrže, zásobníky silá a pod. používané na skladovanie materiálov a tekutých látok v priemyselných prevádzkach. Dozvedieť sa viac

Cog

Oceľové konštrukcie

Vyrábané z oceľových valcovaných profilov. Sú vyrábané zvarované a skrutkované. Vyrábame ich vrátane plošín, schodíšť a rebríkov. Dozvedieť sa viac

Súťaže

Zoznam uskutočnených súťaží

Galéria

Portfolio Item

IDO EET Demandice

Firma
Portfolio Item

IDO EET Demandice

Firma
Portfolio Item

IDO EET Demandice

Firma
Portfolio Item

IDO EET Demandice

Firma
Portfolio Item

IDO EET Levice

Firma
Portfolio Item

IDO EET Levice

Firma
Portfolio Item

IDO EET Levice

Firma
Portfolio Item

IDO EET Levice

Firma
Portfolio Item

Firemné dni

O nás
Portfolio Item

Firemné dni

O nás
Portfolio Item

Firemné dni

O nás
Portfolio Item

Firemné dni

O nás
Portfolio Item

Kotlové moduly

Energetika
Portfolio Item

Kotlové moduly

Energetika
Portfolio Item

Kotlové moduly

Energetika
Portfolio Item

Kotlové moduly

Energetika
Portfolio Item

Výfuky

Energetika
Portfolio Item

Výfuky

Energetika
Portfolio Item

Spalinové kanály

Energetika
Portfolio Item

Spalinové kanály

Energetika
Portfolio Item

Prepojovacie potrubia

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Prepojovacie potrubia

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Prepojovacie potrubia

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Prepojovacie potrubia

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Výmenníky

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Výmenníky

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Rekonštrukcia pecí

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Rekonštrukcia pecí

Petrochemický priemysel
Portfolio Item

Špirálové výmenníky

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Špirálové výmenníky

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Spalovacie Komory

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Spalovacie Komory

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Ohrievače

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Ohrievače

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Tlakové potrubia

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Tlakové potrubia

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Tlakové a netlakové nádrže

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Tlakové a netlakové nádrže

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Kanály a netlakové potrubie

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Kanály a netlakové potrubie

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Ocelové konštrukcie

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Ocelové konštrukcie

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Komíny

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Komíny

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Klapky

Papierenský/drevospracujúci priemysel<
Portfolio Item

Klapky

Papierenský/drevospracujúci priemysel<
Portfolio Item

Mechanická Doprava

Papierenský/drevospracujúci priemysel<
Portfolio Item

Mechanická doprava

Papierenský/drevospracujúci priemysel
Portfolio Item

Mechanická doprava

Papierenský/drevospracujúci priemysel
Portfolio Item

Mechanická doprava

Papierenský/drevospracujúci priemysel
Portfolio Item

Mechanická Doprava

Papierenský/drevospracujúci priemysel
Portfolio Item

Mechanická doprava

Papierenský/drevospracujúci priemysel

Profesia

S novými zákazkami vzniká potreba nových pracovníkov, ktorí by v spolupráci s nami vytvorili stabilný základ pre budúce pôsobenie spoločnosti a prispeli k jej ďalším úspechom. Našim zamestnancom vytvárame optimálne pracovné podmienky a dávame im pocit istoty, čoho dôkazom sú práve úspech a stabilita celej firmy. Dôraz kladieme na to, aby naši zamestnanci našli u nás popri rôznych benefitoch aj priestor na osobný rast.

Práve vo veľkej firme je dôležitý individuálny prístup. V našej personálnej politike sú záujmy vyvážené. Vieme, že len spokojní zamestnanci môžu dosahovať trvalé úspechy. Naša vzájomná spolupráca vychádza z princípu kolegiality a lojality, ktoré podporujeme bohatým sociálnym programom. Ako sa pracuje v takomto prostredí spoznáte, ak sa stanete členom nášho tímu.

Ak Vás aktuálna pracovná ponuka zaujala prosím kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Vzdelávanie

OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

Spoločnosť IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. v spolupráci s Európskym sociálnym fondom (ESF) realizovala v období 07/2010 – 09/2011 vzdelávanie zamestnancov formou projektu „Trvalý rast a podpora rozvoja podnikateľského subjektu formou vzdelávania zamestnancov“. Vzdelávacie aktivity prebiehali v špecializovaných učebniach na Hronskej ul. v Leviciach.

Spoločnosť IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. sa zapojila do výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/02 vyhlásenej Sociálnou implementačnou agentúrou, dňa 14.12.2009. V rámci tohto projektu sa realizovali nasledovné aktivity zamerané na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti IDO EET – Levické strojárne, s.r.o.:

• Informačno komunikačné technológie a práca na PC
• Anglický jazyk
• Administratíva a manažment podnikov
• Program rozvoja zamestnaneckých zručností
• Skladový pracovník a logistika

Týmito školiacimi aktivitami sa dosiahlo udržanie pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, pričom došlo ku komplexnému vyškoleniu 96 zamestnancov. Cieľom projektu bolo poskytnúť komplexné služby prostredníctvom kvalifikovaných zamestnancov. Skvalitnenie výkonnosti zamestnancov sa dosiahlo ich účasťou na školeniach v rámci vzdelávania. Vyškolení zamestnanci vyjadrili svoju spokojnosť a vďaku za možnosť realizácie vzdelávacích aktivít, ktoré im umožnili nielen udržanie si svojich pracovných pozícii, ale zvýšili im aj ich osobnú hodnotu formou vzdelania.

Tento projekt bol taktiež medializovaný a to nielen formou reklamných materiálov, tabúľ a letákov, ale aj formou tlače. - 13.07.2010 zverejnil týždenník POHRONIE č. 27 plošný inzerát „Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia“ - 26.07.2010 zverejnil denník SME článok s názvom „Podniky spúšťajú projekty na vzdelávanie svojich zamestnancov“ Takýmto spôsobom a spôsobom zverejnenia informácii prostredníctvom našej web stránky sme docielili publicitu realizovaného projektu, čím sme informovali a informujeme širokú verejnosť o možnostiach vzdelávania sa prostredníctvom ESF (Európskeho sociálneho fondu) a SIA (Sociálnej implementačnej agentúry). Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúziaAbout Us
0

Hotových projektov za 10 rokov

0

Obchodných partnerov

0

zobrazení stránky

0

rokov od založenia firmy

0

€ obratu za 10 rokov

Montáž a servis

Naša spoločnosť okrem toho, že vyrába samotné zariadenia dodáva komplexné diela na kľúč. Dodávame zariadenie od technického návrhu cez výrobu, montáž po uvedenie do prevádzky a zaškolenie Vášho obslužného personálu.

Naša spoločnosť je vybavená kompletným náradím, zdvíhacou a manipulačnou technikou vrátane 20 tonového autožeriavu. Jednotliví pracovníci sú˙odborne zaškolení, rečovo vybavení a schopní spolu s technikmi vyriešiť akýkoľvek problémy.

Viac ako 20-ročné skúsenosti po celej Európe vnášajú do našej práce profesionalitu na najvyššej úrovni.

Portfolio Item2

Montáž filtra

Montáže a servis
Portfolio Item2

Montáž filtra

Montáže a servis
Portfolio Item2

Montáže a servis

Montáže a servis
Portfolio Item2

Montáže a servis

Montáže a servis

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

Referencie

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov